Laboratorium pomiarowe

Laboratorium pomiarowe

23.04.2021 131

Laboratorium wzorcujące Termoprodukt zostało wyodrębnione z firmy PPHU Termoprodukt w 2010r. Ponad 20 letnie doświadczenie w wykonywaniu pomiarów temperatury pozwoliło na stworzenie systemu zarządzania z odpowiednimi procedurami technicznymi, dzięki czemu możemy świadczyć usługi zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.


Głównym zadaniem laboratorium firmy Termoprodukt jest świadczenie usług wzorcowania następujących urządzeń:

  • termometrów elektronicznych i rejestratorów temperatury,
  • higrometrów, rejestratorów wilgotności i temperatury powietrza,
  • pirometrów.


Aparatura laboratoryjna, okresowo sprawdzana, stanowiąca wyposażenie naszego laboratorium pozwala na wiarygodne sprawdzenie urządzeń w następujących przedziałach:

  • termometry i rejestratory temperatury: -30... +300°C,
  • higrometry, rejestratory wilgotności i temperatury (dla temperatur z zakresu +15 ... +30°C): 20 ... 80%RH,
  • pirometry: +25 ... +350°C.


Dodatkowo nasza firma wykonuje wzorcowania w laboratoriach akredytowanych oraz w Głównym Urzędzie Miar, posiadających szersze zakresy wartości proponowanych przez nas usług wzorcowania.



Laboratorium wykonuje:

  • wzorcowania oraz adiustację przyrządów produkowanych przez firmę Termoprodukt,
  • wzorcowanie przyrządów wykonywanych przez innych producentów.


Urządzenia przez nas wyprodukowane wzorcowane są przy pomocy termometru kontrolnego DTI 1000 nr fabr. 008954-01159 firmy Ametek Jofra Instrument oraz higrometru RHT-15, nr fabr: 011013