LABORATORIUM

Laboratorium świadczy usługi wzorcowania produkowanych przez TERMOPRODUKT urządzeń pomiarowych: termometrów, rejestratorów, higrometrów. Do każdego zamówionego urządzenia można dokupić świadectwo wzorcowania, poniższa oferta pozwala dobrać świadectwo wzorcowania do Państwa wymagań.

Laboratorium wzorcujące Termoprodukt zostało wyodrębnione z firmy Termoprodukt w 2010r. Ponad 20 letnie doświadczenie w wykonywaniu pomiarów temperatury pozwoliło na stworzenie systemu zarządzania z odpowiednimi procedurami technicznymi, dzięki czemu możemy świadczyć usługi zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Głównym zadaniem laboratorium firmy Termoprodukt jest świadczenie usług wzorcowania następujących urządzeń:

 • termometrów elektronicznych i rejestratorów temperatury,
 • higrometrów, rejestratorów wilgotności i temperatury powietrza,
 • pirometrów.

Aparatura laboratoryjna, okresowo sprawdzana, stanowiąca wyposażenie naszego laboratorium pozwala na wiarygodne sprawdzenie urządzeń w następujących przedziałach:

 • termometry i rejestratory temperatury: -30... +300°C,
 • higrometry, rejestratory wilgotności i temperatury (dla temperatur z zakresu +15 ... +30°C): 20 ... 80%RH,
 • pirometry: +25 ... +350°C.

Dodatkowo nasza firma wykonuje wzorcowania w laboratoriach akredytowanych oraz w Głównym Urzędzie Miar, posiadających szersze zakresy wartości proponowanych przez nas usług wzorcowania.


Laboratorium wykonuje:

 • wzorcowania oraz adiustację przyrządów produkowanych przez firmę Termoprodukt,
 • wzorcowanie przyrządów wykonywanych przez innych producentów.

Urządzenia przez nas wyprodukowane wzorcowane są przy pomocy termometru kontrolnego DTI 1000 nr fabr. 008954-01159 firmy Ametek Jofra Instrument oraz higrometru RHT-15, nr fabr: 011013

Wzorcowanie urządzeń pomiarowych

 • Czym jest wzorcowanie ?

 • Wzorcowanie, zwane inaczej kalibracją, najprościej rzecz ujmując jest porównaniem wskazań przyrządu pomiarowego (termometru, higrometru, pirometru) ze wskazaniami wzorców, posiadających aktualne świadectwa wydane przez laboratoria akredytowane, odnoszące się do wzorca państwowego, a następnie, na podstawie porównania wyników, wyznaczenie poprawek dla urządzenia poddawanego wzorcowaniu, uwzględniając niepewność pomiaru.

  Wzorcowanie wykonywane jest w celu sprawdzenia wskazań przyrządu pomiarowego, określenia jego przydatności do wykonywania pomiarów i poświadczenia, że przyrząd, który był wzorcowany, spełnia postawione mu wymagania.

  Wzorcowanie kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania wg określonego wzoru. Sposób wykonywania wzorcowania opisany jest w procedurach będących elementem systemu jakości laboratorium.

 • Adiustacja przyrządów pomiarowych

 • Laboratorium, na życzenie klienta, przed dokonaniem wzorcowania przyrządów firmy Termoprodukt, jeśli jest to konieczne, dokonuje adiustacji przyrządów pomiarowych. Jest to działanie mające na celu minimalizację błędów wskazań przyrządów pomiarowych, poprawiające ich dokładność.

  Adiustacja dokonywana jest według procedury ustanowionej przez producenta, opartej na budowie urządzenia i jego właściwościach.

 • Kiedy wzorcować

 • Wzorcowanie wymagane jest jako potwierdzenie prawidłowości wskazywanych wartości przez przyrządy pomiarowe. Potwierdzenie to jest szczególnie istotne wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi zdrowie i życie ludzi.

  Wzorcowane powinny być przyrządy kontrolujące warunki wytwarzania i przechowywania leków, żywności, środków higienicznych i spożywczych, używane w celu:

  • kontroli i monitorowania warunków w lodówkach, cieplarkach, zamrażarkach, komorach klimatycznych, suszarkach, sterylizatorach, piecach, autoklawach,
  • monitorowania temperatury i wilgotności w chłodniach, mroźniach, magazynach do przechowywania żywności, szczepionek i leków,
  • kontroli procesów w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

  Wzorcowania przyrządów pomiarowych wymagają takie systemy, jak:

  • GMP Dobra Praktyka Produkcyjna,
  • GHP Dobra Praktyka Higieniczna,
  • HACCP System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.
 • Punkty wzorcowania

 • Wzorcowanie ustala zależność między wzorcem wielkości mierzonej (temperatury, wilgotności, itd.) a przyrządem pomiarowym. Żeby przyrząd pomiarowy jak najlepiej pełnił swoją funkcję, ważne jest, żeby został sprawdzony, wzorcowany, w punktach (temperaturze, wilgotności, itd.) odpowiadających jego pracy.

  Wzorcowanie dokonywane jest w punktach określonych w zleceniu przez klienta, odzwierciedlających warunki pracy przyrządu pomiarowego. Jeśli przyrząd pracuje w szerokim zakresie temperatur, zaleca się wzorcowanie uwzględniające cały zakres pracy, natomiast jeśli pracuje w konkretnej temperaturze bądź wilgotności, wystarczy wzorcowanie w tym jednym punkcie. Punkty wzorcowania powinny być dobrane tak, by odpowiadały pracy przyrządu pomiarowego.

 • Jak często wzorcować

 • Termin kolejnych wzorcowań powinien być ustalany przez samego użytkownika, przy uwzględnieniu zaleceń producenta oraz norm prawnych.

  W sposób uproszczony przyjmuje się, że dany przyrząd pomiarowy, będący w użyciu, powinien być wzorcowany nie rzadziej niż raz w roku.

  Urządzenia pomiarowe eksploatowane w intensywny sposób, w okolicach granicznych zakresów pomiarowych, powinny być wzorcowane częściej niż te, które są używane rzadko, a warunki ich pracy znajdują się daleko od granic zakresu pomiarowego.

  Jeśli wskazania przyrządu pomiarowego budzą wątpliwości, wzorcowanie powinno być przeprowadzone natychmiast po zauważeniu nieprawidłowości.

  Czynniki mające wpływ na okres między wzorcowaniami:

  • zalecenia producenta przyrządu,
  • intensywność i zakres użytkowania,
  • wymagana niepewność,
  • adiustacja lub zmiana w przyrządzie,
  • wpływ wielkości mierzonej,
  • normy prawne.
 • Cenniki (Ceny brutto)

  • Wzorcowanie termometrów, rejestratorów temperatury bez akredytacji.
  • Ponowne wzorcowanie termometrów, rejestratorów temperatury z czujnikami zewnętrznymi na przewodzie w piecu kalibracyjnym w 4 punktach standardowych 0°C, 50°C, 100°C, 150°C  -  98,40zł

   Ponowne wzorcowanie w komorze klimatycznej w 2 punktach standardowych 5°C i 20°C -  98,40zł

   Ponowne wzorcowanie w jednym punkcie w piecu kalibracyjnym zakresie od -80°C do -60°C  -  123 zł

   Ponowne wzorcowanie w jednym punkcie w piecu kalibracyjnym zakresie od -59 °C do -11°C  -  79,95zł

   Ponowne wzorcowanie w jednym punkcie w piecu kalibracyjnym zakresie od -10°C do 160°C   -  55,35zł

   Ponowne wzorcowanie w jednym punkcie w piecu kalibracyjnym zakresie od 161°C do 300°C  -  79,95zł

   Adiustacja przyrządów bez świadectwa   -  61,50zł

   Duplikat świadectwa   -   61,50zł


  • Wzorcowanie higrometrów, rejestratorów temperatury i wilgotności bez akredytacji.
  • Ponowne wzorcowanie rejestratorów temperatury i wilgotności, mierników temperatury i wilgotności w komorze klimatycznej temperatura 20°C, wilgotność 30%, 50%, 70 %  -  135,30zł

   Każdy kolejny punkt   -  55,35zł


  • Wzorcowanie termometru 100-PT bez akredytacji.
  • Ponowne wzorcowanie termometrów 100TP w piecu kalibracyjnym w 4 standardowych punktach 0°C, 50°C, 100°C, 150°C  -   172,20zł

   Adiustacja termometru 100-TP - 123,00zł

   Każdy kolejny punkt - 55,35zł


  • Wydanie świadectwa wzorcowania w jęz. angielskim - 98,40zł

  • Wzorcowanie termometrów, rejestratorów temperatury z akredytacją.
  • Wzorcowanie termometrów lub rejestratorów temperatury w 1 punkcie pomiarowym - 172,20zł

   Każdy kolejny punkt - 86,10zł

   Wzorcowanie w temperaturze powyżej 200°C wymagana długość rury sondy 30cm - 184,50zł


  • Wzorcowanie termohigrometrów, rejestratorów temperatury i wilgotności z akredytacją.
  • Wzorcowanie termohigrometrów lub rejestratorów temperatury i wilgotności względnej w 5 punktach w laboratorium z akredytacją PCA  -  319,80zł

   Każdy kolejny punkt  - 86,10zł


  • Wzorcowanie termometru 100-PT z akredytacją.
  • Wzorcowanie termometrów 100TP w 1 punkcie pomiarowym  -  172,20  zł

   Każdy kolejny punkt  -  123zł  • Wzorcowanie pirometrów z akredytacją.
  • Wzorcowanie pirometrów w zakresie: -18°C do 300°C w 1 punkcie pomiarowym - 184,50zł

   Wzorcowanie pirometrów w zakresie: 301°C do 1500°C - 240,00zł • zlecenia wzorcowania - wzór do pobrania (pdf)

 • Świadectwo wzorcowania PCA

  Świadectwo wzorcowania PCA

  Świadectwo wzorcowania ..

  184,50zł Netto: 150,00zł

  Świadectwo wzorcowania PCA Termohigrometr

  Świadectwo wzorcowania PCA Termohigrometr

  Świadectwo wzorcowania ..

  332,10zł Netto: 270,00zł

  Świadectwo wzorcowania standardowe - pomiar temperatury

  Świadectwo wzorcowania standardowe - pomiar temperatury

  Świadectwo wzorcowania&..

  49,20zł Netto: 40,00zł

  Świadectwo wzorcowania standardowe - pomiar temperatury i wilgotności

  Świadectwo wzorcowania standardowe - pomiar temperatury i wilgotności

  Świadectwo wzorcowania&..

  98,40zł Netto: 80,00zł

  Przeglądasz 1 do 4 z 4 (1 stron)