Świadectwa wzorcowania

Świadectwa wzorcowania

23.03.2022 84

Urządzenia przez nas wyprodukowane wzorcowane są przy pomocy:

  • termometru kontrolnego DTI 1000 nr fabr. 008954-01159 firmy Ametek Jofra Instrument
  • higrometru RHT-15, nr fabr: 011013